Mensen met mooie kleding

Over TextielNet.nl

TextielNet vorm een centraal aanspreekpunt voor bedrijven en stichtingen die actief zijn in de Nederlandse Textielindustrie.

Eén van de kerntaken van TextielNet is belangenbehartiging. In onze contacten met landelijke, provinciale en regionale overheden proberen we voor textielbedrijven en gerelateerde stichtingen zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren. De afgelopen jaren is veel energie gestoken in profilering van de sector bij stakeholders. Inmiddels worden wij gezien als een serieuze gesprekspartner en er worden steeds meer resultaten geboekt. De komende jaren zal worden ingezet op een nog meer resultaatgerichte belangenbehartiging.

Brancheontwikkeling

Textiel producerende bedrijven in Nederland stimuleren de professionalisering en vernieuwing van de maaksector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van aangesloten ondernemingen. Naast bewustwording zal de komende periode ook meer worden ingezet op ondersteuning van leden bij de toepassing van kennis in het bedrijf. Belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn duurzaamheid, ketenoptimalisatie en cultuur en leiderschap.

Service

TextielNet biedt een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de de sector af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen. Ook via bijeenkomsten kunnen deelnemers waardevolle informatie ontvangen en delen.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en aanvragen kunt u het formulier invullen op onze contactpagina